Този въпрос има един единствен възможен отговор и той е обоснован от критериите на фелинологията за породна принадлежност. Най-простичко казано, за да бъде една котка британец, тя трябва да има издаден сертификат за произход от фелиноложка организация. Този документ се нарича родословие. Без него котката се класифицира като „домашна котка“ по критериите на фелинологията, дори и тя да притежава белези на породист екземпляр.

Фелинологията изучава анатомията и физиологията на домашните котки, техните породи, селекция, развъждане и отглеждане.  Фелиноложките организации се ангажират с разработване и подобряване на стандартите за породи и цветове. Те налагат изисквания за хуманно отношение при отглеждането и развъждането, и осъществяват контрол върху дейността на развъдниците. Водят племенна книга със селектираните поколения и разполагат с обучени експерти, които оценяват  качествата на котките и тяхната принадлежност към дадена порода.

Родителите на котето са с родословие, британец ли е то

Съществува възможност котка без родословие да бъде призната за породиста, но тя трябва да бъде представена за оценка от експертна комисия към фелиноложка организация. Без такава оценка и без родословие котката се класифицира като домашна, без породна принадлежност. Не всички котки с родословия получават право да бъдат развъждани. Котки с анатомични отклонения и значително разминаване от стандарта на породата не могат да имат поколения. Точно затова котките ходят на изложби, където получават оценки от експертите на фелиноложките организации и право да участват в развъдна селекция.

В паспорта на котето пише, че е британец

Ветеринарният паспорт не доказва произхода на котката. Той се изготвя от ветеринарен лекар, за да удостовери приложените ваксини и противопаразитните апликации. Единственото доказателство за породна принадлежност на котката е нейното родословие, издадено от фелиноложка организация.

В магазина казаха, че котето е британец

Забранено е котки с родословие да се излагат като стока в зоомагазини и по тържища! Котките в търговските обекти са без документ за произход и следователно се считат за домашни котки без порода.

Не ми трябва родословие, няма да ходя на изложба

Котките с родословия нямат задължението да посещават изложби. Това е доброволен акт по преценка на техните собственици. Липсата на родословие е предпоставка за злоупотреби, напр. представяйки шотландски правоухи котки за британски късокосмести поради сходния им екстериор. Котки с неясен произход могат да станат жертва на генетични заболявания, като хипертрофична кардиомиопатия и поликистозна бъбречна болест.

Референт: FIFe web